משפט שלמה

משפט שלמה - קומיקס מאת עידן שניידר

לפעמים לשלמה המלך היו חיים קלים.
לטקסט המקראי של משפט שלמה (מלכים א', פרק ג', ט"ז-כ"ח)