תנאי שימוש

הבהרה

אתר זה מפרסם איורים, מאמרים, קומיקס, פוטו קומיקס, קריקטורות, וממים בעלי אופי הומוריסטי וסאטירי. כל הדמויות, השמות, והמקומות המוזכרים באתר הינם דמיוניים, והשימוש בהם נעשה למטרות פארודיה או סאטירה. כל דמיון לאנשים אמיתיים, אשר נעשה שלא למטרת פארודיה, הינו מקרי בהחלט. כל שימוש בכל שם חברה, מוצר, ושם רשום (trademark) השייך לצד שלישי, לרבות דמות רשומה (trademarked characters) הנעשה באתר זה, נעשה ללא אישורו של אותו צד שלישי, והשימוש בו נעשה אך ורק למטרת פארודיה וזיהוי. אין בכך בכדי להצהיר או לרמז על חסות, שותפות, או תמיכה כלשהי של אותו צד שלישי בחומר המפורסם. באופן כללי, אין לייחס לכל תוכן המפורסם באתר שום משמעות מעבר להומור רדוד וסטאירה חסרת תוחלת.